Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары таанылгандан кийин бул мамлекеттин түпкү элинин адабиятын окуу – өлкөдө жашаган, билим алып жаткан ар бир жарандын милдети.

Бул программа жергиликтүү орто мектептердин 9-классын бүтүргөн, орто кесиптик билим берүүнүн 1-курсунун студенттерине арналат.

Кыргыз адабиятын ЖОЖдун ОКБларында окутуп-үйрөтүү менен кыргызча сүйлөөгө, кыргыз элинин адабий мурастарын окуучуларга тааныштыруу. Студенттерге кыргыз адабиятындагы асыл мурастарды окутуп, үйрөтүү. Окуу программа боюнча кыргыз адабиятынын көрүнүктүү акын-жазуучуларынын  чыгармаларын окуу менен студентердин сөз байлыгын өстүрүүгө, сүйлөө кебин өнүктүрүүгө жана кыргыз маданиятын, тарыхын, каада-салттарын терең үйрөнүүсүнө салым кошот.