GFPT is here to help students prepare for the GRAND FINAL TEST (Test of English) 

2.sınıfta okuyan öğrencilerimiz 1.sınıfta öğrendikleri temel seviye Türkçeyi öğrenmeye devam etmektedirler. Amacımız zorluk derecesi daha zor okuma metinleri, dinlemeler ve diyaloglarla  önceden  öğrendiklerini pekiştimek ,konulara uygun yeni kelimeler, deyim, atasözleri  ve Türkçeye dair dil kurallarını öğrenerek dildeki dört  temel beceriyi: anlamayı, okumayı, konuşmayı ve yazmayı geliştirmektir. Bu amaçla  Gökkuşağı Türkçe 2 Ders, Dilbilgisi, Seyir Dünyası ve Çalışma kitaplarından faydalanılarak aşağıda belirtilen konular üzerinde durulacaktır.

Sonuç olarak;  öğrenciler, yabancı dil olarak öğrendikleri Türkçe’yi doğru kullanabilmeleri için dilin kullanılışına dair kuralları öğrenme ve uygulama becerilerine ulaşacaklardır.

 


Her konuda Turkce konusabilme

General English. 

Subject includes Grammar, Listening,Reading and  Vocabularyskills