Tarihi Metinleri İnceleme

Klâsik Türk Edebiyatının ön klâsik evresi olan 14. yüzyılın önemli temsilcileri, eserleri ve genel görünümü açısından kavranması.

Bu ders, tüm öğretmen yetiştirme programlarında adaylara özel eğitimde geniş bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Esas olarak, model, teori, etiyoloji, felsefe, yasal hükümler, etik ve mesleki bağlılık, değerlendirme ve tanımlama usulleri ve olağanüstü öğrenme ihtiyaçları olan öğrenciler için öğretim stratejileri kapsar. Aynı zamanda özel ihtiyaçları olan öğrencilerin farklı özelliklerine ve eğitimsel etkilerine ilişkin bilgi sağlar. Bu ders, öğretim stratejilerini uyarlamak ve istisnai öğrenme ihtiyaçları olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için talimatları farklılaştırmayı vurgulamaktadır. Bu ders, alan tabanlı bir bileşene sahiptir.


"Кыргыз адабияты" сабагында 1960-жылдарда кыргыз адабиятына келип кошулган Ч.Айтматов, К.Акматов, М.Байжиев, Б.Жакиев ж.б. чыгармачылыктары окутулат.